Przejdź do treści
Menu

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości lokalowych stanowiących własności Gminy Barcin przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Barcina w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) informuje, że na stronie internetowej www.bip.barcin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 zostały wywieszone wykazy nieruchomości lokalowych, będących własnością Gminy Barcin, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących lokale mieszkalne położone w Barcinie, Julianowie i Złotowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Barcinie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 15 lub pod nr telefonu (0-52) 383-41-27.

 

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-23 11:34:12

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-08 09:46:23

Liczba wyświetleń: 1530

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości lokalowych stanowiących własności Gminy Barcin przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-08 09:46:23

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza