Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XLV sesji Rady Miejskiej w Barcinie
12 października 2018 r. o godz. 10.00

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podsumowanie działań Burmistrza Barcina w kadencji 2014- 2018.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin;

8.2. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Barcin pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie;

8.3. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

8.4. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie;

8.5. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.

9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej VII kadencji.
12. Zakończenie obrad.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-10-02

Data udostępnienia: 2018-10-02 08:48:23

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-05 13:24:33

Liczba wyświetleń: 80

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-10-05 13:24:33

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza