Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XLIV sesji Rady Miejskiej w Barcinie
14 września 2018 r.


1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Działalność MGOPS wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;

9.2. w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi miejskiemu w Barcinie;

9.3. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.;

9.4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku.

10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie obrad.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2018-09-06

Data udostępnienia: 2018-09-06 13:36:11

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-07 10:19:54

Liczba wyświetleń: 72

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2018-09-07 10:19:54
2 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2018-09-06 13:37:05

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741111

Nawigacja pomocnicza