Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XLIII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

24 sierpnia 2018 r.

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.;

8.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku;

8.3. w sprawie zmian statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie;

8.4. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

8.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin;

8.6. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Barcin, po 65 roku życia;

8.7. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu;

8.8. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

8.9. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej;

8.10. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej.

9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-08-13

Data udostępnienia: 2018-08-13 14:40:01

Liczba wyświetleń: 120

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741111

Nawigacja pomocnicza