Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Informacja dot. skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994; Dz. U. z 2018r., poz. 1000; Dz. U. z 2018r., poz. 1349) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650; Dz. U. z 2007r., Nr 49, poz. 330; Dz. U. z 2008r., Nr 108, poz. 690; Dz. U. z 2011r., Nr 173, poz. 1034)

zarządzam co następuje:

§ 1. Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. W dniu 9 sierpnia 2018 r. ustalam czas pracy w godzinach 7:00 do godziny 14:00.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-08-09

Data udostępnienia: 2018-08-09 10:16:04

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-09 10:16:59

Liczba wyświetleń: 149

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Informacja dot. skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-08-09 10:16:59

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750068

Nawigacja pomocnicza