Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska » Ogłoszenia o naborze
Menu

Miejski Dom Kultury w Barcinie ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Konserwatora

Wymagania:
• wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw elektryki; hydrauliki; prac malarskich i porządkowych)
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
• nieposzlakowana opinia,
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty).

Dodatkowe:
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres,
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
• uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność,
• uprawnienia elektryczne (w zakresie obsługi i konserwacji - podnosi wartość oferty).

Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy konkurs zobowiązana będzie między innymi do:
• wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu tj. Miejskiego Domu Kultury i świetlic wiejskich w tym:
• drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek);
• prace związane z konserwacją urządzeń wodno - kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji);
• dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)
• prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie);
• planowanie i przeprowadzenie prac remontowo - malarskich o drobnym zasięgu np. zakładanie i naprawa wykładziny podłogowej, malowanie pomieszczeń, drzwi i okien, malowanie elementów ogrodzenia, wykonywanie drobnych napraw murarskich;
• prace naprawcze związane ze sprzętem (naprawa stolików, ławek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)
• prace porządkowe wokół obejścia Miejskiego Domu Kultury: sprzątanie sali widowiskowej, śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów, koszenie trawników;
• obsługa elektronarzędzi;
• znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych;
• dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia;
• utrzymywanie porządku w pomieszczeniach przynależnych konserwatorowi;
• wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury;
• zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników jak i gości Domu Kultury.

Wymagane dokumenty:
• Świadectwa potwierdzające wykształcenie
• Świadectwa ukończenia kursów, szkoleń
• Podanie wraz z uzasadnieniem
• CV

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty można składać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Barcinie przy ulicy Artylerzystów 13 (Budynek Szkoły Podstawowej nr 2) do 20 VIII 2018r.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie.

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Artur Jakubowski (MDK)

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-08-07

Data udostępnienia: 2018-08-08 08:04:14

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-08 08:06:46

Liczba wyświetleń: 164

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Miejski Dom Kultury w Barcinie ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Konserwatora [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-08-08 08:06:46

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751148

Nawigacja pomocnicza