Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Informacja dot. ujęcia wody w miejscowości Mamlicz

PPU "WODBAR" Sp. z o.o. informuje, że rutynowe badanie jakości wody przeprowadzane na zlecenie Spółki wykazało śladowe ilości bakterii e coli na ujęciu wody w miejscowości Mamlicz. Badania nie wykazały żadnej obecności bakterii w sieci wodociągowej zaopatrywanej z tego ujęcia. O powyższym fakcie poinformowane zostały służby sanitarne.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców podjęta została decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu dostarczania wody z ujęcia w Mamliczu i skierowaniu zasilania z ujęcia w miejscowości Wolice. Ze względu na znaczny obszar należy spodziewać się utrudnień w zaspokajaniu potrzeb na dostarczanie wody szczególnie w nieruchomościach wyżej położonych. Podjęte zostały działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do wody pitnej poprzez rozwożenie przez PPU "WODBAR" oraz do wody sanitarnej rozwożonej przez strażaków z OSP Barcin i Piechcin. Wszyscy potrzebujący większej ilości wody do celów gospodarskich mogą zostać zaopatrzeni nieodpłatnie na punkcie poboru przy ul. Łąkowej w Barcinie w godzinach 7 - 22. Woda docierająca do odbiorców z sieci wodociągowej jest zdatna do picia i nie zawiera żadnych bakterii mogących mieć wpływ na jej jakość. Decyzją powiatowego Inspektora Sanitarnego ujęcie wody w Mamliczu zostało zamknięte do czasu ponownego dokonania pomiarów i ewentualnego przywrócenia pełnej sterylności ujęcia.

Za powstałe utrudnienia Przedsiębiorstwo przeprasza wszystkich klientów.

Henryk Popławski Prezes Zarządu

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Henryk Popławski (Wodbar)

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-08-01

Data udostępnienia: 2018-08-01 08:39:05

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-01 10:08:03

Liczba wyświetleń: 139

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Informacja dot. ujęcia wody w miejscowości Mamlicz [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-08-01 10:08:03
2 Informacja dot. ujęcia wody w miejscowości Mamlicz [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-08-01 08:39:52

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750068

Nawigacja pomocnicza