Przejdź do treści
Menu

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/349/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu
[...] więcej >>


2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.
[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3a do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 4 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 6 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 7 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 8 do projektu uchwały
[...] więcej >>


3. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku
[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>


4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barcina
[...] więcej >>

 

5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Placu Street Workout
[...] więcej >>


6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
[...] więcej >>

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Przemysław Jessa

Data wytworzenia: 2018-06-12

Data udostępnienia: 2018-06-15 12:30:23

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-21 08:25:41

Liczba wyświetleń: 87

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r. [modyfikacja] Przemysław Jessa 2018-06-21 08:25:41
2 Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r. [modyfikacja] Przemysław Jessa 2018-06-15 12:35:04
3 Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r. [modyfikacja] Przemysław Jessa 2018-06-15 12:33:03

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741111

Nawigacja pomocnicza