Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Prawo lokalne » Opłaty i podatki » Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Menu

Objaśnienia do ogłoszonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barcin

1. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy znak BP.RET.070.7.2018.EK z dnia 25.05.2018 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barcin na okres 3 lat.

2. Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.- art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.).
Taryfę ogłoszono w dniu 11.06.2018 r.

3. Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy - art. 24g ustawy.

4. Terminy obowiązywania taryf:
Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych, następujących po sobie dwunastomiesięcznych okresach, które obowiązują w terminach:

- od 19.06.2018 r. do 18.06.2019 r.: Tabela 1.1 oraz Tabela 2.1 (od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryf)

- od 19.06.2019 r. do 18.06.2020 r.: Tabela 1.2 oraz Tabela 2.2 (od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryf)

- od 19.06.2020 r. do 18.06.2021 r.: Tabela 1.3 oraz Tabela 2.3 (od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryf)

Załączone pliki:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Karolina Łangowska

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-06-13

Data udostępnienia: 2018-06-14 07:43:31

Liczba wyświetleń: 136

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 752832

Nawigacja pomocnicza