Przejdź do treści
Menu

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2017 rok
[...] więcej >>


2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie
[...] więcej >>


3. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
[...] więcej >>


4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/353/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2018 roku
[...] więcej >>


5. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Barcin
[...] więcej >>


6. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
[...] więcej >>


7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Barcin
[...] więcej >>


8. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin
[...] więcej >>

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Przemysław Jessa

Data wytworzenia: 2018-05-25

Data udostępnienia: 2018-05-28 08:40:56

Liczba wyświetleń: 97

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751455

Nawigacja pomocnicza