Przejdź do treści
Menu

Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 kwietnia 2018 r.


1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
[...] więcej >>


2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
[...] więcej >>


3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.
[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 4 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
[...] więcej >>


4. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku
[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>


5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Barcin „Dzienny Dom Pobytu Zacisze" w Barcinie i przyłączenia go do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie
[...] więcej >>


6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin
[...] więcej >>

 

7. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze
[...] więcej >>


8. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania
[...] więcej >>


9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żninie w sprawie podziału Powiatu Żnińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
[...] więcej >>

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Przemysław Jessa

Data wytworzenia: 2018-04-13

Data udostępnienia: 2018-04-17 08:27:27

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-17 08:52:37

Liczba wyświetleń: 158

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. [modyfikacja] Przemysław Jessa 2018-04-17 08:52:37

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750482

Nawigacja pomocnicza