Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Finanse miasta i gminy » Majątek miasta i gminy
Menu

Informacja o stanie mienia za 2017 r.

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:
- na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- przez przekazanie gminie mienia, w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy,
- przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne,
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz. Może on udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

Powiązane artykuły:

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 45/2018 - Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 r. 1,11MB 2018-04-06 07:36:21 12

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Bernadeta Chojnacka

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-03-27

Data udostępnienia: 2018-04-06 07:36:43

Liczba wyświetleń: 441

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740869

Nawigacja pomocnicza