Przejdź do treści
Menu

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej zwołaną na dzień 27 marca 2018 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu
[...] więcej >>


2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.
[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 4 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 4a do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 6 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 7 do projektu uchwały
[...] więcej >>

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku
[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>


4. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2019 roku"
[...] więcej >>

 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2018 roku
[...] więcej >>

 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/136/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin
[...] więcej >>


7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 19/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin
[...] więcej >>


8. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze
[...] więcej >>

9. Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
[...] więcej>>


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Przemysław Jessa

Data wytworzenia: 2018-03-16

Data udostępnienia: 2018-03-16 12:06:44

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-27 10:43:31

Liczba wyświetleń: 136

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej zwołaną na dzień 27 marca 2018 r. [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2018-03-27 10:43:31

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749324

Nawigacja pomocnicza