Przejdź do treści
Menu

Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Burmistrz Barcina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin, ograniczony do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich:

Tabelka - informacje

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu: www.barcin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.barcin.pl.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 52 3834127.

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-03-08

Data udostępnienia: 2018-03-09 09:16:23

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-09 09:20:29

Liczba wyświetleń: 481

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-03-09 09:20:29

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 747820

Nawigacja pomocnicza