Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Nasze miasto i gmina » Dane statystyczne
Menu

Statystyka

Na ogólną powierzchnię Gminy Barcin przypada 12,1 tys. ha, w tym 8,2 tys. ha użytków rolnych. Lasy i grunty leśne, zajmują powierzchnię 1,12 tys. ha, pozostałe grunty i nieużytki - zajmujące razem ponad 1,7 tys. ha. Na terenie gminy znajdują się dwa rozlewowe jeziora Wolice i Sadłogoszcz oraz fragment jeziora Kierzkowskiego, o łącznej powierzchni 337 ha.

Więcej danych znaleźć można w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin.

Gminę zamieszkuje ok. 15 290 osób. Największymi skupiskami ludności są: miasto Barcin liczące 7 679 mieszkańców i miejscowość Piechcin 2 979 mieszkańców. Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, Szeroki Kamień, które tworzą 15 sołectw. Trzy największe wsie - Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn - zamieszkuje łącznie ok. 54% ludności wiejskiej. Tak duża koncentracja przestrzenna mieszkańców jest korzystna, ponieważ ułatwia wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną i zwiększa dostępność do obiektów infrastruktury społecznej.

Wykaz ilościowy mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 roku, łącznie z mieszkańcami ze statusem przejściowym.

Miejscowość Liczba
mieszkańców
Barcin 7 679
Piechcin 2 979
Mamlicz
613
Krotoszyn
521
Barcin Wieś 656
Złotowo 292
Kania 263
Młodocin 278
Wolice 509
Sadłogoszcz 201
Julianowo 175
Dąbrówka Barcińska 182
Knieja 186
Józefinka 149
Pturek 155
Augustowo 134
Gulczewo 110
Zalesie Barcińskie 104
Aleksandrowo 61
Szeroki Kamień 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Monika Malinowska, Agnieszka Wołkiewicz

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-12-31

Data udostępnienia: 2018-03-01 10:48:11

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-01 11:07:26

Liczba wyświetleń: 722

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Statystyka [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-03-01 11:07:26
2 Statystyka [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-03-01 11:02:38
3 Statystyka [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-03-01 11:01:28
4 Statystyka [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-03-01 10:52:13

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741111

Nawigacja pomocnicza