Przejdź do treści
Menu

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 23 lutego 2018 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.
[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 4 do projektu uchwały
[...] więcej >>


2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie i przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE" w Barcinie" złożonego na konkurs RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
[...] więcej >>

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Przemysław Jessa

Data wytworzenia: 2018-02-12

Data udostępnienia: 2018-02-12 11:17:10

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-12 11:19:35

Liczba wyświetleń: 209

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 23 lutego 2018 r. [modyfikacja] Przemysław Jessa 2018-02-12 11:19:35

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751448

Nawigacja pomocnicza