Przejdź do treści
Menu

Utylizacja azbestu – dofinansowanie 2018

Burmistrz Barcina ogłasza nabór wniosków dotyczących dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 800,00 zł za 1 Mg (megagram) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Wnioski w sprawie dofinansowania należy składać w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, w terminie - do dnia 28 lutego 2018 r., wyłącznie na właściwych formularzach dostępnych w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie, na stronie internetowej: www.barcin.pl w zakładce: Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.barcin.pl w zakładce: Aktualności.

Wszelkie niezbędne informacje w zakresie warunków dofinansowania udzielane są pod nr telefonu: 52 383 41 27.

Burmistrz Barcina
-
Michał Pęziak

 

Załączone pliki:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-01-16

Data udostępnienia: 2018-01-17 09:21:33

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-17 09:24:11

Liczba wyświetleń: 304

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Utylizacja azbestu – dofinansowanie 2018 [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-01-17 09:24:11

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 747820

Nawigacja pomocnicza