Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

26 stycznia 2018 r. godz. 10:00

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uroczyste wręczenie Pani Alicji Przybyłowicz tytułu „Zasłużony dla Gminy Barcin".
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Informacja komendantów Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu;

9.2. w sprawie przyznania dotacji dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie;

9.3. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.;

9.4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku;

9.5. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przyznanie tym kryterium liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin;

9.6. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;

9.7. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020;

9.8. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze;

9.9. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania oraz zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych;

9.10. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie;

9.11. w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2017 roku.

10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie obrad.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-01-16

Data udostępnienia: 2018-01-17 07:16:08

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-17 07:17:43

Liczba wyświetleń: 562

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-01-17 07:17:43
2 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-01-17 07:17:26

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 752832

Nawigacja pomocnicza