Przejdź do treści
Menu

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu
[...] więcej >>

2. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie

[...] więcej >>

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.
[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 4 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 4a do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 6 do projektu uchwały
[...] więcej >>

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku
[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>

5. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przyznanie tym kryterium liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin
[...] więcej >>

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
[...] więcej >>

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020
[...] więcej >>

8. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze
[...] więcej >>

9. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania oraz zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
[...] więcej >>

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie

[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 4 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
[...] więcej >>

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2017 roku
[...] więcej >>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 4 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
[...] więcej >>

Załącznik nr 6 do projektu uchwały
[...] więcej >>

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Anna Bartkowiak

Data wytworzenia: 2018-01-16

Data udostępnienia: 2018-01-16 12:59:05

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-07 14:45:35

Liczba wyświetleń: 283

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r. [modyfikacja] Przemysław Jessa 2018-02-07 14:45:35
2 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r. [modyfikacja] Przemysław Jessa 2018-01-26 08:17:51
3 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r. [modyfikacja] Przemysław Jessa 2018-01-26 08:13:35
4 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r. [modyfikacja] Przemysław Jessa 2018-01-25 08:20:08
5 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r. [modyfikacja] Przemysław Jessa 2018-01-19 09:41:30
6 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r. [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2018-01-17 08:39:02
7 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r. [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2018-01-17 08:34:42
8 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r. [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2018-01-16 14:29:20
9 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r. [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2018-01-16 13:41:11
10 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r. [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2018-01-16 13:40:33

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751468

Nawigacja pomocnicza