Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Informacja dot. ustalenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 24/2017/W
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę dla Urzędu Miejskiego w Barcinie w 2018 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016.1666 t.j. ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę w 2018 roku:
1) za dzień 6 stycznia 2018 roku przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy 2 stycznia 2018 roku (wtorek), z jednoczesnym zwiększeniem wymiaru godzin do przepracowania w dniu 5 stycznia 2018 roku (piątek) do 8 godzin (od godz. 7:00 do godz. 15:00).

§ 2.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 § 2 Kodeksu Parcy, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że w przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym przypada święto, pracownik ma przepracować mniej godzin niż winikałoby to z normy czasu pracy i przepracować odpowiednio mniej dni. Reasumując, z uwagi na przypadające w 2018 roku święto w dzień wolny od pracy, pracownikom należy się dzień wolny.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Treść Zarządzenia 268,55kB 2017-12-19 13:04:37 5

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Żaneta Urbaniak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-12-13

Data udostępnienia: 2017-12-19 13:05:09

Liczba wyświetleń: 642

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza