Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXXIII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

22 września 2017 r. godz. 10.00

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.;

8.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bielawy, w południowej części Zwałowiska Zewnętrznego Bielawy, gm. Barcin.

9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-09-12

Data udostępnienia: 2017-09-13 07:49:35

Liczba wyświetleń: 607

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740827

Nawigacja pomocnicza