Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Organizacje pozarządowe » Tryb pozakonkursowy
Menu

Oferta Hufca Pałuki – 08.08.2017 r.

Burmistrz Barcina informuje, że 8 sierpnia 2017 roku Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec „Pałuki", Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wielkie emocje na zakończenie wakacji!" w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie określonym w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j.t., z późn. zm.). Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zamieszcza się ofertę stowarzyszenia na stronie internetowej Gminy Barcin, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie. Każdy w terminie do 15 sierpnia 2017 roku może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po 7 dniach i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Treść oferty z dn. 05 sierpnia 2017 r. 1,01MB 2017-08-08 14:54:37 13

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Alicja Przybyłowicz, Nikodem Dolata (Hufiec Pałuki)

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-08-05

Data udostępnienia: 2017-08-08 14:55:14

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-08 15:03:22

Liczba wyświetleń: 489

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Oferta Hufca Pałuki – 08.08.2017 r. [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-08-08 15:03:22

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740827

Nawigacja pomocnicza