Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXX sesji Rady Miejskiej w Barcinie

26 maja 2017 r. godz. 10.00

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Funkcjonowanie SPZOZ w gminie - informacja dyrektora ZOZ.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.;

7.2. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

7.3. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych;

7.4. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin;

7.5. w sprawie nadania nazwy ulicy Wyzwolenia w Barcinie;

7.6. w sprawie utworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Różą";

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin;

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin.

8. Przyjęcie oświadczenia w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie obrad.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-05-17

Data udostępnienia: 2017-05-17 12:35:51

Liczba wyświetleń: 807

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740827

Nawigacja pomocnicza