Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Nasze miasto i gmina » Dane statystyczne » Na dzień 31 grudnia 2016 roku
Menu

Statystyka

Na ogólną powierzchnię Gminy Barcin przypada 12,1 tys. ha, w tym 8,2 tys. ha użytków rolnych. Lasy i grunty leśne, zajmują powierzchnię 1,12 tys. ha, pozostałe grunty i nieużytki - zajmujące razem ponad 1,7 tys. ha. Na terenie gminy znajdują się dwa rozlewowe jeziora Wolice i Sadłogoszcz oraz fragment jeziora Kierzkowskiego, o łącznej powierzchni 337 ha.

Więcej danych znaleźć można w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin.

Gminę zamieszkuje ok. 15.321 osób. Największymi skupiskami ludności są: miasto Barcin liczące 7.739 mieszkańców i miejscowość Piechcin 3.006 mieszkańców. Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, Szeroki Kamień, które tworzą 15 sołectw. Trzy największe wsie - Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn - zamieszkuje łącznie ok. 55% ludności wiejskiej. Tak duża koncentracja przestrzenna mieszkańców jest korzystna, ponieważ ułatwia wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną i zwiększa dostępność do obiektów infrastruktury społecznej.

Wykaz ilościowy mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 roku, łącznie z mieszkańcami ze statusem przejściowym.

Miejscowość Liczba
mieszkańców
Barcin 7739
Piechcin 3006
Mamlicz
611
Krotoszyn
530
Barcin Wieś 620
Złotowo 289
Kania 263
Młodocin 282
Wolice 486
Sadłogoszcz 203
Julianowo 179
Dąbrówka Barcińska 180
Knieja 175
Józefinka 153
Pturek 144
Augustowo 138
Gulczewo 112
Zalesie Barcińskie 100
Aleksandrowo 65
Szeroki Kamień 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Monika Malinowska, Agnieszka Wołkiewicz

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-01-24

Data udostępnienia: 2017-02-08 10:31:36

Ostatnia aktualizacja: 2017-02-08 13:02:37

Liczba wyświetleń: 1696

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Statystyka [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-02-08 13:02:37
2 Statystyka [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-02-08 12:56:17
3 Statystyka [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-02-08 10:41:09

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749324

Nawigacja pomocnicza