Przejdź do treści
Menu

Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert

I. Rodzaje zadań
1. Konkurs dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych w 2017 roku w następujących zakresach:

1) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- organizację imprez i działań zmierzających do zachowania i propagowania tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego Gminy Barcin, Kujaw i Pałuk,
- wydawanie publikacji książkowych, popularno-naukowych, poetyckich i albumowych dotyczących Gminy Barcin oraz ich promocję,
- stymulowanie dzieci i młodzieży do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz wspieranie ich talentów i zainteresowań artystyczno-kulturalnych,
- działania sprzyjające realizacji celów programu „Duża Rodzina z Barcina",

2) W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638):

- organizację imprez promujących zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Gminy Barcin,
- organizację zajęć integracyjnych i aktywizujących dla osób niepełnosprawnych oraz spotkań upowszechniających wiedzę o różnych rodzajach niepełnosprawności i integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną,
- realizację profilaktyki zdrowotnej poprzez wsparcie psychologiczne dla osób cierpiących na choroby nowotworowe i ich skutki,
- działania sprzyjające realizacji celów programu „Duża Rodzina z Barcina",

3). W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - pozyskiwanie żywności z banku żywności dla mieszkańców Gminy Barcin.

[...] Szczegółowe informacje znaleźć można w Zarządzeniu Nr 2/2017 Burmistrza Barcina z dnia 11 stycznia 2017 r. (dostępne poniżej w sekcji powiązane artykuły).

Powiązane artykuły:

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Wzór oferty (edytowalny) 31,79kB 2017-01-12 09:38:18 30
2 Wzór oferty 533,49kB 2017-01-12 09:38:19 26

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-01-11

Data udostępnienia: 2017-01-12 09:45:21

Ostatnia aktualizacja: 2017-02-02 14:44:40

Liczba wyświetleń: 11613

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-02-02 14:44:40
2 Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-01-12 09:47:52

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750066

Nawigacja pomocnicza