Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2016
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXV sesji Rady Miejskiej w Barcinie

16 grudnia 2016 r. godz. 10, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2017 rok;

7.2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin;

7.3. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r.;

7.4. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. Budowa Parku Miejskiego w Barcinie;

7.5. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy Barcin.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-12-02

Data udostępnienia: 2016-12-02 12:50:19

Liczba wyświetleń: 1118

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749331

Nawigacja pomocnicza