Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2016
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXIV sesji Rady Miejskiej w Barcinie

25 listopada 2016 r. godz. 10, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie gminy Barcin w roku 2016.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r.;

8.2. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2017 zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 130313C Pturek - Józefinka";

8.3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r.;

8.4. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami
pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2017 rok;

8.5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Barcin na 2017 rok;

8.6. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie ;

8.7. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Barcin do Stowarzyszenia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego Gmin.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Sprawozdanie za rok działalności Gminnej Rady Seniorów w Barcinie - informacja Przewodniczącego Rady Seniorów.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie obrad.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-11-10

Data udostępnienia: 2016-11-10 14:48:02

Liczba wyświetleń: 1075

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749324

Nawigacja pomocnicza