Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2016
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXIII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

28 października 2016 r. godz. 10, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

7.2. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych;

7.3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.;

7.4. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych;

7.5. w sprawie przyznania dotacji dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie;

7.6. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r.;

7.7. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barcin na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2012 - 2024;

7.8. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Barcin Wieś dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku;

7.9. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Józefinka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku;

7.10. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso;

7.11. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-10-19

Data udostępnienia: 2016-10-19 10:03:00

Liczba wyświetleń: 927

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749330

Nawigacja pomocnicza