Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2016
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXI sesji Rady Miejskiej w Barcinie

26 sierpnia 2016 r. godz. 10.00, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Informacja nt. stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r.;

8.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 3016/10 oraz terenu działki nr 3016/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice, gm. Barcin;

8.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 153/136 położonej w obrębie ewidencyjnym IV miasta Barcina;

8.4. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcin Wieś;

8.5. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Barcińska;

8.6. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kania;

8.7. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krotoszyn;

8.8. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mamlicz;

8.9. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Młodocin;

8.10. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piechcin;

8.11. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pturek;

8.12. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sadłogoszcz;

8.13. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szeroki Kamień;

8.14. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolice;

8.15. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie Barcińskie;

8.16. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Złotowo;

8.17. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin;

8.18. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie obrad.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-08-16

Data udostępnienia: 2016-08-16 14:14:08

Liczba wyświetleń: 957

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749324

Nawigacja pomocnicza