Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Władze i struktura » Oświata » Kadry, opłaty, wyniki
Menu

Informacje dot. kadr, opłat oraz wyników

Informacja o wynikach sprawdzianu w szóstych klasach szkół podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego w trzecich klasach gimnazjów
>>Pobierz<<

Uchwała Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2015 r., w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin.
>>Przejdź do Uchwały<<

Uchwała Nr XLVI/392/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 września 2014 r., w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin.
>>Przejdź do Uchwały<<

Uchwała Nr XLIII/370/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014 r., w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin.
>>Przejdź do Uchwały<<

Uchwała Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011 r., w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin.
>>Przejdź do Uchwały<<

Uchwała Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010 r., w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających.
>>Przejdź do Uchwały<<


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Agnieszka Antczak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-03-14

Data udostępnienia: 2016-03-14 10:28:38

Ostatnia aktualizacja: 2016-03-14 10:39:33

Liczba wyświetleń: 712

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Informacje dot. kadr, opłat oraz wyników [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-14 10:39:33

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 723005

Nawigacja pomocnicza