Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Władze i struktura » Oświata » Stypendia
Menu

Informacje dot. stypendiów

Uchwała Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.
>>Przejdź do Uchwały<<

Uchwała Nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013 r., w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe.
>>Przejdź do Uchwały<<

Uchwała Nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin.
>>Przejdź do Uchwały<<


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Agnieszka Antczak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-03-14

Data udostępnienia: 2016-03-14 10:13:14

Liczba wyświetleń: 730

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 723005

Nawigacja pomocnicza