Przejdź do treści
Menu

Informacja Burmistrza (2016 rok)

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Barcinie uchwałą od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Barcin obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

- 6,50 zł/osoba/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób selektywny,

- 11,50 zł/osoba/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób nieselektywny.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Barcin zobowiązany jest do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej jako iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, której wysokość uzależniona jest od sposobu gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości (selektywny, nieselektywny).

Jednocześnie informuję, że pierwszy termin wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem nowych stawek opłat przypada do dnia 15 kwietnia 2016 roku (opłata za I kwartał).

Burmistrz Barcina
Michał Pęziak

 

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 92,24kB 2016-02-10 11:10:26 12
2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 168,67kB 2016-02-11 07:21:57 11
3 Terminy i sposób płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 70,45kB 2016-02-11 07:21:57 16
4 Ulotka zabudowa jednorodzinna 313,68kB 2016-02-11 08:18:11 8
5 Ulotka zabudowa wielolokalowa 367,4kB 2016-02-11 08:18:12 5
6 Wykaz przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Barcin posiadający zezwolenie Burmistrza Barcina 126,16kB 2016-05-13 08:32:58 10

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Ilona Żelek

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-02-08

Data udostępnienia: 2016-02-10 07:52:23

Ostatnia aktualizacja: 2017-01-02 11:45:14

Liczba wyświetleń: 2089

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Informacja Burmistrza (2016 rok) [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-01-02 11:45:14
2 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-05-13 08:36:38
3 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-05-13 08:35:29
4 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-17 13:51:37
5 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-02-11 08:20:07
6 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-02-11 07:24:17
7 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-02-10 11:10:55
8 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-02-10 07:53:43

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 699341

Nawigacja pomocnicza