Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Finanse miasta i gminy » Budżet gminy Barcin » Zasady finansowania
Menu

Zasady finansowania

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej gminy.

Budżet gminy funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Zgodnie z tą ustawą budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (gminy) jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.
Źródła dochodów gminy określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Burmistrz Gminy niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Bernadeta Chojnacka

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-01-25

Data udostępnienia: 2016-01-26 10:10:56

Liczba wyświetleń: 849

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza