Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Nasze miasto i gmina » Dane statystyczne » Na dzień 31 grudnia 2015 roku
Menu

Statystyka

Na ogólną powierzchnię Gminy Barcin przypada 12,1 tys. ha, w tym 8,2 tys. ha użytków rolnych. Lasy i grunty leśne, zajmują powierzchnię 1,12 tys. ha, pozostałe grunty i nieużytki - zajmujące razem ponad 1,7 tys. ha. Na terenie gminy znajdują się dwa rozlewowe jeziora Wolice i Sadłogoszcz oraz fragment jeziora Kierzkowskiego, o łącznej powierzchni 337 ha.

Więcej danych znaleźć można w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin.

Gminę zamieszkuje ok. 15.296 osób. Największymi skupiskami ludności są: miasto Barcin liczące 7.807 mieszkańców i miejscowość Piechcin 3.014 mieszkańców. Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, Szeroki Kamień, które tworzą 15 sołectw. Trzy największe wsie - Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn - zamieszkuje łącznie ok. 55% ludności wiejskiej. Tak duża koncentracja przestrzenna mieszkańców jest korzystna, ponieważ ułatwia wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną i zwiększa dostępność do obiektów infrastruktury społecznej.

Wykaz ilościowy mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 roku, łącznie z mieszkańcami ze statusem przejściowym.

Miejscowość Liczba
mieszkańców
Barcin 7807
Piechcin 3014
Mamlicz
601
Krotoszyn
524
Barcin Wieś 598
Złotowo 285
Kania 262
Młodocin 289
Wolice 450
Sadłogoszcz 190
Julianowo 177
Dąbrówka Barcińska 173
Knieja 176
Józefinka 154
Pturek 145
Augustowo 134
Gulczewo 109
Zalesie Barcińskie 100
Aleksandrowo 66
Szeroki Kamień 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Monika Malinowska

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-01-19

Data udostępnienia: 2016-01-22 10:39:37

Ostatnia aktualizacja: 2016-01-22 10:53:08

Liczba wyświetleń: 2007

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Statystyka [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-01-22 10:53:08

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza