Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Organizacje pozarządowe » Tryb pozakonkursowy
Menu

Oferta Stowarzyszenia „Otwarte Umysły” – 05.01.2016 r.

Burmistrz Barcina informuje, że 5 stycznia 2016 roku Stowarzyszenie Otwarte Umysły" złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Now I can - już nie boję się mówić po angielsku" w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie określonym w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 j.t., z późn. zm.). Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zamieszcza się ofertę stowarzyszenia na stronie internetowej Gminy Barcin, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie. Każdy w terminie do 14 stycznia 2016 roku może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po 7 dniach i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Treść oferty 3,84MB 2016-01-07 10:12:11 18

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Stowarzyszenie "Otwarte umysły"

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2016-01-05

Data udostępnienia: 2016-01-07 10:13:54

Ostatnia aktualizacja: 2016-01-07 10:20:35

Liczba wyświetleń: 1140

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Oferta Stowarzyszenia „Otwarte Umysły” – 05.01.2016 r. [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-01-07 10:20:35
2 Oferta Stowarzyszenia „Otwarte Umysły” – 05.01.2016 r. [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-01-07 10:19:42
3 Oferta Stowarzyszenia „Otwarte Umysły” – 05.01.2016 r. [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-01-07 10:14:34

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740828

Nawigacja pomocnicza