Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Organizacje pozarządowe » Tryb pozakonkursowy
Menu

Oferta UKS Mechanik – 03.04.2015 r.

Burmistrz Barcina informuje, że 3 kwietnia 2015 roku Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Rajd Pałuk VI” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie określonym w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 j.t., z późn. zm.). Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zamieszcza się ofertę stowarzyszenia na stronie internetowej Gminy Barcin, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie. Każdy w terminie do 10.04.2015 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po 7 dniach i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Treść oferty 3,08MB 2015-04-03 12:35:19 6

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2015-04-03

Data udostępnienia: 2015-04-03 12:35:33

Liczba wyświetleń: 1264

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740827

Nawigacja pomocnicza