Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Organizacje pozarządowe » Tryb pozakonkursowy
Menu

Oferta Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” – 02.09.2014 r.

Burmistrz Barcina informuje, że 2 września 2014 roku Stowarzyszenie Sportowe „Sokół" w Barcinie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Inauguracja sezonu sportowego 2014/2015" w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie określonym w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zamieszcza się ofertę stowarzyszenia na stronie internetowej Gminy Barcin, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie. Każdy w terminie do 10.09.2014 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po 7 dniach i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Treść oferty 5,5MB 2014-09-03 10:39:56 5

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Stowarzyszenie Sportowe „Sokół”

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2014-09-02

Data udostępnienia: 2014-09-03 10:40:06

Liczba wyświetleń: 1448

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740827

Nawigacja pomocnicza