Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Organizacje pozarządowe » Tryb pozakonkursowy
Menu

Oferta Hufca Pałuki - 05.08.2014 r.

Burmistrz Barcina informuje, że dnia 5 sierpnia 2014 roku Chorągiew Kujawko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki 88-400 Żnin, ul. Potockiego 4 złożyła ofertę na realizację  obozu profilakyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego pn. "Świat wg. Juliana Tuwima - kabaret i satyra elementami profilaktyki"  w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r. w trybie określonym w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zamieszcza się ofertę stowarzyszenia na stronie internetowej Gminy Barcin, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie. Każdy w terminie do 14.08.2014 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po 7 dniach i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Treść oferty 7,03MB 2014-08-06 13:23:58 20

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Hufiec Pałuki, Krystyna Błaszak

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2014-08-06

Data udostępnienia: 2014-08-06 13:24:14

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-06 13:26:51

Liczba wyświetleń: 1646

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Oferta Hufca Pałuki - 05.08.2014 r. [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2014-08-06 13:26:51
2 Oferta Hufca Pałuki - 05.08.2014 [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2014-08-06 13:26:08

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740827

Nawigacja pomocnicza