Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Organizacje pozarządowe » Tryb pozakonkursowy
Menu

Oferta Piechcińskiego Bractwa Kurkowego – 16.07.2014 r.

Burmistrz Barcina informuje, że 16 lipca 2014 roku Piechcińskie Bractwo Kurkowe złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Kultywowanie tradycji bractw kurkowych" w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie określonym w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zamieszcza się ofertę stowarzyszenia na stronie internetowej Gminy Barcin, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie. Każdy w terminie do 24.07.2014 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po 7 dniach i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Treść oferty 3,39MB 2014-07-17 09:36:00 7

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Piechcińskie Bractwo Kurkowe , Jarosław Drozdowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2014-07-16

Data udostępnienia: 2014-07-17 09:36:11

Ostatnia aktualizacja: 2014-07-17 09:40:41

Liczba wyświetleń: 1693

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Oferta Piechcińskiego Bractwa Kurkowego – 16.07.2014 r. [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-17 09:40:41
2 Oferta Piechcińskiego Bractwa Kurkowego – 16.07.2014 r. [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-17 09:36:53

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740827

Nawigacja pomocnicza