Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Organizacje pozarządowe » Tryb pozakonkursowy
Menu

Oferta Stowarzyszenia Ekologicznego – 02.06.2014 r.

Burmistrz Barcina informuje, że 2 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Prezentacje ekologiczne Barcin 2014. Wydanie drukiem jubileuszowego tomiku poezji ekologicznej” w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie określonym w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zamieszcza się ofertę stowarzyszenia na stronie internetowej Gminy Barcin, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie. Każdy w terminie do 10.06.2014 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po 7 dniach i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Treść oferty 2,85MB 2014-06-03 12:53:57 10

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2014-06-03

Data udostępnienia: 2014-06-03 12:54:41

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-03 12:56:01

Liczba wyświetleń: 1629

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Oferta Stowarzyszenia Ekologicznego – 02.06.2014 r. [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2014-06-03 12:56:01

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740827

Nawigacja pomocnicza