Przejdź do treści
Menu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognozę finansową Miasta i Gminy Barcin na lata 2014-2025 dla Gminy Barcin określa Uchwała Nr XXXVII/310/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin dokonywane są w drodze Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza. Znajdują się one w zakładkach Zarządzenia Burmistrza oraz Uchwały Rady Miejskiej niniejszego biuletynu.

Treść Uchwały Nr XXXVII/310/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XXXVIII/323/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 stycznia 2014 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XXXIX/337/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 lutego 2014 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XLI/354/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XLIII/378/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XLIV/383/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 sierpnia 2014 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XLV/385/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XLVI/398/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 września 2014 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XLVII/408/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku.
>>do pobrania<<


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Bernadeta Chojnacka

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2014-01-08

Data udostępnienia: 2014-01-08 09:43:57

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-14 13:09:33

Liczba wyświetleń: 4182

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Wieloletnia Prognoza Finansowa [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-01-14 13:09:33
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-11-05 08:45:23
3 Wieloletnia Prognoza Finansowa [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-09-11 14:26:32
4 Wieloletnia Prognoza Finansowa [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-08-07 11:50:21
5 Wieloletnia Prognoza Finansowa [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-10 07:37:13
6 Wieloletnia Prognoza Finansowa [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-10 07:34:33
7 Wieloletnia Prognoza Finansowa [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-05-05 12:51:45
8 Wieloletnia Prognoza Finansowa [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-03-24 14:10:15

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza