Przejdź do treści
Menu

Podatek od środków transportowych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok ulegają podwyższeniu w stosunku do roku poprzedniego o 4%. Górne granice stawek kwotowych podatków na 2014 ogłoszone zostały w drodze obwieszczenia MF z dnia 7 sierpnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz.724).

Załączniki:

 

 

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Wioletta Jankowska

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2014-01-08

Data udostępnienia: 2014-01-08 07:34:56

Ostatnia aktualizacja: 2014-01-08 08:20:52

Liczba wyświetleń: 2495

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-01-08 08:20:52
2 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-01-08 08:20:14

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza