Przejdź do treści
Menu

Podatek rolny

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w myśl którego rada gminy została uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym średnia cena skupu żyta jest ogłaszana corocznie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W związku z powyższym, że w roku 2013 ogłoszona średnia cena skupu żyta w kwocie 69,28 zł/1q obciążyłaby podatników podatku rolnego w 2014 roku, obniża się ogłoszoną średnią cenę skupu żyta niezbędną do naliczenia podatku rolnego na rok 2014 do kwoty 40,00 zł/1q, wobec tego stawka podatku rolnego na 2014 rok wynosi 100 zł od gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i 200 zł o d gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych.

Załączniki do Uchwały podatkowej:

Załącznik Nr 5 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
Załącznik Nr 7 - Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1A)
Załącznik Nr 8 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1B)
Załącznik Nr 13 - Dane współwłaściciela (ZN-W)

 

 

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2013-12-31

Data udostępnienia: 2014-01-07 10:10:53

Liczba wyświetleń: 3205

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza