Przejdź do treści
Menu

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie stawek maksymalnych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków ogłoszone zostały w drodze obwieszczenia MF z dnia 31 lipca 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz.724).

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2014 zostały zrewaloryzowane w stosunku do roku poprzedniego o 4%. Na niezmienionym poziomie pozostawiono stawki od budowli, przyjmując 2 % ich wartości za wyjątkiem budowli służących wykorzystywaniu na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), dla których przyjęto stawkę 1%.

Załączniki do Uchwały podatkowej:

Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A)
Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B)
Załącznik Nr 13 - Dane współwłaściciela (ZN-W)

 

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2013-12-31

Data udostępnienia: 2014-01-07 09:12:11

Ostatnia aktualizacja: 2014-01-07 10:02:50

Liczba wyświetleń: 3434

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-01-07 10:02:50

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza