Przejdź do treści
Menu

Podatek od środków transportowych


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) stawki podatku od nieruchomości ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012 roku (M.P. z dnia 20 lipca 2012 r., poz. 508) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wyniósł 104 % (wzrost cen o 4,0%). Górne granice stawek kwotowych podatków ogłasza Minister właściwy ds. finansów publicznych w drodze obwieszczenia (MP z 14 sierpnia 2012 r., poz. 587). Określone w projekcie uchwały stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok ulegają podwyższeniu w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 115/2012 z dnia 4 września 2012 r. o 4%.

 

Załącznik:

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2012-12-19

Data udostępnienia: 2012-12-19 10:24:26

Liczba wyświetleń: 2628

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza