Przejdź do treści
Menu

Podatek rolny


Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w myśl którego rada gminy została uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem określenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym średnia cena skupu żyta jest ogłaszana corocznie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W związku z powyższym, że w roku 2013 ogłoszona średnia cena skupu żyta w kwocie 75,86 zł/1q obciążyłaby podatników podatku rolnego, obniża się ogłoszoną średnią cenę skupu żyta niezbędną do naliczenia podatku rolnego na rok 2013 do kwoty 40,00 zł/1q zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 115/2012 z dnia 4 września 2012 r.

 

Załączniki do Uchwały podatkowej:

Załącznik Nr 5 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
Załącznik Nr 7 - Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1A)
Załącznik Nr 8 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1B)
Załącznik Nr 13 - Dane współwłaściciela (ZN-W)

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2012-12-19

Data udostępnienia: 2012-12-19 08:37:07

Ostatnia aktualizacja: 2012-12-19 08:38:47

Liczba wyświetleń: 2267

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek rolny [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-12-19 08:38:47
2 Podatek rolny [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-12-19 08:38:17

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza