Przejdź do treści
Menu

Podatek od posiadania psów

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zm.), zgodnie z którym rada gminy została upoważniona do wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, terminów płatności oraz zasad jej poboru.

Stawki podatków i opłat lokalnych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Maksymalna wysokość stawki opłaty od posiadania psów została zapisana w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski" Nr 95, poz. 961) i wynosi 115,31 zł od jednego psa.

Zgodnie z podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Barcinie wysokość stawki opłaty od posiadania psa w roku 2012 wynosi 40 zł.

 

Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, należy wybrać odnośnik poniżej, z powiązanych artykułów.

 

Formularze do pobrania:
Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Barcinie w Biurze Obsługi Klienta (parter biuro Nr 1-2) lub do pobrania poniżej:

Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty od posiadania psów

Oświadczenie dotyczące powstania/wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2011-12-12

Data udostępnienia: 2011-12-12 12:04:03

Ostatnia aktualizacja: 2011-12-12 12:05:43

Liczba wyświetleń: 2591

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od posiadania psów [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2011-12-12 12:05:43

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741148

Nawigacja pomocnicza