Przejdź do treści
Menu

Podatek od nieruchomości

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości zostały zapisane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. i ogłoszone w Monitorze Polskim Nr 95, poz. 961). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2010 roku (MP Nr 68, poz. 679) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 r. wyniósł 4,2 %.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Przy określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości Rada Gminy ma możliwość zróżnicowania ich wysokości biorąc pod uwagę: rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, sposób wykorzystania, przeznaczenie, itp.

 

Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011 roku w sprawie: wysokości stawek w podatku od nieruchomości, należy wybrać odnośnik poniżej - powiązane artykuły.

 

Załączniki do Uchwały podatkowej:
Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A)
Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B)
Załącznik Nr 13 - Dane współwłaściciela (ZN-W)

 

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2011-12-12

Data udostępnienia: 2011-12-12 11:04:37

Ostatnia aktualizacja: 2011-12-20 13:34:42

Liczba wyświetleń: 2519

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2011-12-20 13:34:42
2 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2011-12-20 13:33:42
3 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2011-12-20 13:29:52
4 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2011-12-20 09:16:08

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza