Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Władze i struktura » Straż Miejska » Zadania ustawowe
Menu

Zadania ustawowe

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych Dz.U. Nr 123 poz. 779, Straż Miejska realizuje następujące zadania:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie:
- ratowania życia i zdrowia obywateli,
- pomocy w usuwaniu awarii technicznych,
- skutków klęsk żywiołowych,
- innych miejscowych zagrożeń.

4. Zabezpieczenie miejsca:
- przestępstwa,
- katastrofy,
- innego podobnego zdarzenia,
- miejsc zagrożonych takim zdarzeniem,

5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do:
- zgorszenia w miejscu publicznym,
- znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych osób.

8. Informowanie społeczności lokalnej o:
- stanie i rodzajach zagrożeń,
- inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,
- współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Waldemar Polanowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2011-09-30

Data udostępnienia: 2011-09-30 10:51:35

Liczba wyświetleń: 1963

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza