Przejdź do treści
Menu

Podatek od środków transportowych


Górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych ogłasza Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Na rok 2011 górne stawki wzrosły o 2,6 % w stosunku do górnych stawek obowiązujących w 2010 roku i zostały zapisane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. i ogłoszone w Monitorze Polskim Nr 55, poz. 755)

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy została upoważniona do określenia stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na obszarze gminy. Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek w podatku od środków transportowych oraz może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe.

 

Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały nr LII/431/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie: stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, należy wybrać odnośnik poniżej, z powiązanych artykułów.

 

Załącznik do Uchwały podatkowej:
Deklaracja na podatek od środkow transportowych (DT-1)
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1A)

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data udostępnienia: 2010-12-28 12:43:07

Liczba wyświetleń: 2393

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza